Accesorii kegel

Kegel8 Glide Gold Vaginal Probe

219.0 Lei

Kegel8 Gold Comfort Probe

219.0 Lei

Kegel8 Pelvic Toner Comfort Probe

174.0 Lei

Kegel8 Periform Plus Intra-Vaginal Probe

187.0 Lei

Kegel8 Pelviline Prolapse Vaginal Probe

187.0 Lei

Kegel8 Optima Gold-Plated Triple Electrode

219.0 Lei

219.0 Lei

219.0 Lei

Kegel8 BEAC Med Perisphera AT

219.0 Lei

219.0 Lei

Kegel8 Biofeedback Pelvic Trainer

94.0 Lei

Kegel8 Minima Gold-Plated Short Vaginal

219.0 Lei

219.0 Lei